Όροι Χρήσης & GDPR

 1. Αποδοχή των Όρων Χρήσης και Πολιτικού Απορρήτου

Η BEEFLUENCE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ‘’ΑΤΟΜΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ’’ (BEEFLUENCE DIGITAL INFLUENCING MARKETING & CONSULTING), υλοποίησε και είναι ιδιοκτήτρια του διαδικτυακού ιστότοπου www.beefluence.gr, καθώς και κάθε πληροφορία, στοιχεία ή χαρακτηριστικά, (έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, στατιστικά στοιχεία), που εμπεριέχονται σε αυτόν. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας ελληνικής διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας influencers-brands, στοχεύοντας αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, μέσω μιας νέας αυτοματοποιημένης μηχανής αναζήτησης για την άμεση εύρεση influencers και την έναρξη μιας αποδοτικής και επιτυχημένης διαφημιστικής καμπάνιας, παρέχοντας τόσο απλοποιημένα αλλά και εξιδικευμένα εργαλεία – φίλτρα, ανακαλύπτοντας έτσι τον ιδανικό influencer για το κάθε brand. Η χρήση της πλατφόρμας και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτήν, καθώς και του περιεχομένου της, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή και αποτελούν την συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου (φυσικού ή νομικού) που επισκέπτεται την ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτού. Τόσο η πρόσβαση στην ιστοσελίδα αλλά και χρήση αυτής (συμπεριλαμβανομένης της απλής πλοήγησης σε αυτήν), δηλώνει την αποδοχή όλων των όρων χρήσης & πολιτικής απορρήτου από τους χρήστες (Influencer και Brand), όπως ισχύουν. Η εταιρεία μπορεί να αξιοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε χρήστη (influencer ή brand) για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.

Η ιστοσελίδα www.beefluence.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους-κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Η συγκεκριμένη άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και τα στοιχεία της υπόκειτονται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Με τον όρο χρήστης-Brand θα αποκαλείται η εταιρεία ή ατομική επιχείρηση προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μετά την εγγραφή της και την καταχώρηση των στοιχείων της στην πλατφόρμα συνεργασίας της BeeFluence. Με τον όρο χρήστης-Influencer θα αποκαλείται ο χρήστης κοινωνικής δικτύωσης και κάτοχος επαγγελματικού λογαριασμού σε ένα ή περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter), με ελάχιστο αριθμό 2.500 ακόλουθους και άνω, ο οποίος θα εγγράφεται στην Ιστοσελίδα με σκοπό την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών των εγγεγραμμένων Χρηστών-Brands.

 1. Χρήση και Σκοπός της Ιστοσελίδας

Η BeeFluence μέσω της ιστοσελίδας (πλατφόρμας) της στοχεύει στην δημιουργία ενός μεγάλου πανελλαδικού δικτύου προσώπων αποτελούμενο από χρήστες όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter), οι οποίοι με την εγγραφή τους δίνουν την άδεια να συμμετέχουν στην λίστα influencers της εταιρείας και αφετέρου στη δημιουργία ενός διαδραστικού περιβάλλοντος δημιουργίας (digital influencer marketing), επεξεργασίας και υλοποίησης διαφημιστικών καμπανιών των χρηστών-Brands με στόχο τη συνεργασία μεταξύ του χρήστη-Brand και του χρήστη-Influencer για την προώθηση προιόντων ή υπηρεσιών, προσφαίροντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη αυτού.

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο χρήστης-Influencer δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να πραγματοποιεί ελεύθερα συναλλαγές με τρίτους (εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις κλπ). Ο χρήστης-Influencer υποχρεούται να διαθέτει επαγγελματικό και δημόσιο προφίλ-λογαριασμό στο Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Όλα τα στοιχεία (πληροφορίες, φωτογραφίες, στατιστικά, αναλύσεις κ.α.) που θα προβάλλονται στην Ιστοσελίδα (πλατφόρμα) και αφορούν τον χρήστη-Influencer, θα παρέχονται απευθείας από τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που διαθέτει στα προαναφερόμενα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης. Ο χρήστης-Influencer οφείλει: Α) Μετά τη δημοσίευση/προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών του χρήστη-Brand να μην προβαίνει σε αντίστοιχη δημοσίευση ή προώθηση αντίστοιχων προϊόντων/υπηρεσιών από ανταγωνίστρια επιχείρηση του χρήστη-Brand σε διάστημα μικρότερο των συμφωνηθέντων (7 ημέρες), Β) Η κάθε προωθητική ενέργεια (post, story, giveaway, meet ups, brand ambassador) πρέπει να παραμένει δημοσιευμένη για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται στην ήδη δημιουργηθείσα από τον χρήστη-Brand καμπάνια, είτε για όσο χρονικό διάστημα συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του χρήστη-Brand στις απευθείας μέσω της Ιστοσελίδας, εφόσον ο χρήστης- Influencer έχει κάνει αποδοχή τους όρους αυτούς. Το commission των υπηρεσιών είναι 15%. Σε περίπτωση διαγραφής τους σε διάστημα μικρότερο των συμφωνηθέντων, έπειτα από αίτημα του χρήστη-Brand, η BeeFluence διατηρεί το δικαίωμα επίπληξης και άμεσης διαγραφής αυτού  (του χρήστη-Influencer) καθώς και διεκδίκησης πλήρους αποζημίωσης για κάθε νόμιμη αιτία. Η BeeFluence διατηρεί επίσης το δικαίωμα σε περίπτωση μειωμένης ποιότητας της διαφήμισης ή αθέτησης των συμφωνηθέντων (από πλευράς του Influencer) ή και μη τήρησης των παρόντων όρων και οδηγιών διαφήμισης, να διαγράφει αυτόν από τη βάση δεδομένων της. Το κάθε brand θα έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει τον εκάστοτε influencer μετά το πέρας της διαφημιστικής καμπάνιας. (Rating review).

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και είναι ευθύνη των χρηστών να τους διαβάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email μας: beefluence@gmail.com.

Ο χρήστης-Brand θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στην επιλογή Δημιουργία Λογαριασμού και να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την ακριβή καταχώρηση και εγγραφή του στην πλατφόρμα. Για την εγγραφή του ο χρήστης-Brand οφείλει να καταχωρήσει το Όνοματεπώνυμο, το εταιρικό email, τη θέση στην εταιρεία ή ατομική επιχείρηση και την κατηγορία της επαγγελματικής δραστηριοποίησης (π.χ εστίαση, λιανεμπόριο, υπηρεσίες, e-shop κ.α), καταχωρόντας αναλυτικά τα στοιχεία της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης: α) Όνομα Εταιρείας ή Ατομικής Επιχείρησης, β) Διεύθυνση Ιστοσελίδας ή ένα επιβεβαιωμένο προφίλ σε ένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γ) Διεύθυνση της έδρας του (διεύθυνση, περιοχή, πόλη, χώρα, Τ.Κ.), δ) τηλέφωνο επικοινωνίας και email) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώο (Α.Φ.Μ.) του και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Εφόσον ο χρήστης-Brand καταχωρήσει τα παραπάνω στοιχεία στην φόρμα εγγραφής, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με σκοπό την ταυτοποίηση και επαλήθευσή αυτών των στοιχείων και έπειτα θα μπορεί ελεύθερα να κάνει χρήση των υπηρεσιών και προιόντων της ιστοσελίδας.

Τα στοιχεία σας και οι επισκέψεις σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, οι πληροφορίες ή τα ατομικά στοιχεία που παρέχετε υφίστανται επεξεργασία βάσει της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή. Η BeeFluence δεν φέρει καμία ευθύνη εάν από υπαιτιότητα ή αμέλεια του χρήστη στην ακρίβεια παροχής πληροφοριών προκλήθηκε ζημία του τελευταίου. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν και είναι ευθύνη σας να τους διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το influencer booking & management service fee με την αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας ανέρχεται από 7,99 έως 27,99 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) σύν το 15% της συνολικής τιμής του Influencer, ανάλογα με των αριθμό ακολούθων (followers) του κάθε προφίλ και αφορά τον έλεγχο, την επικοινωνία με τον influencer και την διεκπεραίωση του διαφημιστικού campaign. To υπόλοιπο ποσό της πληρωμής του Influencer υποχρεώνεται και τον αποδίδει ο χρήστης – Brand, στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Influencer μετά από την ολοκλήρωση κάθε διαφημιστικου campaign. Ο χρήστης-Brand, μπορεί να επισυνάψει γραφιστικό υλικό και γραπτές επισυμάνσεις σε κάθε αγορά υπηρεσίας. Οποιαδήποτε απορία ή επισύμανση σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου και Cookies μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τού email μας: beefluence@gmail.com.

 1. Παρακράτηση πλατφόρμας για Influencers

Τις καθαρές τιμές κάθε υπηρεσίας που προσφαίρει ο χρήστης – influencer από τους +25.000 followers και άνω, στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τις συμπληρώνει εκείνος και τις εγκρίνουμε μαζί μετά από επικοινωνία. Έχει δικαίωμα να ορίσει πολλαπλές τιμές, στην κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από την οποία θα διεκπεραιώνει το διαφημιστικό campaign. (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter).

Τα διαφημιστικά campaigns θα έχουν διάρκεια μιας εβδομάδας και η παρακράτηση της πλαρφόρμας ανέρχεται σε 15% από την κάθε συνεργασία επί πληρωμή. Αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνει την εύρεση συνεργασίας με μια επιχείρηση, καθώς επίσης το management και επικοινωνία με την επιχείρηση (brand) για την δημιουργία κάθε διαφημιστικού campaign.

 1. Μεταβολές Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αλλαγής ή τροποποίησης των όρων θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί, να καταγγείλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη, συνιστά την αποδοχή αυτών των όρων.

Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του, καθώς και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών, εάν δεν συμφωνεί με αυτούς. H Beefluence διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, ενώ ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας φέρει ευθύνη για την ενημέρωσή του μέσω αυτής. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση των όρων χρήσης σημαίνει την απόλυτη αποδοχή τους από τον χρήστη ή τον επισκέπτη.

Ο χρήστης (Brand ή Infuencer) με την αποδοχή των όρων χρήσης παραιτείται από οποιαδήποτε μελλοντική αξίωση σχετικά με το περιεχόμενο αυτών και συναινεί στη χρήση και επεξεργασία από την BeeFluence των προσωπικών δεδομένων, στατιστικών στοιχείων και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών του λογαριασμού του και την διατήρηση αυτών.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα και Υλικό Ιστιοσελίδας

Αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί το σύνολο του περιεχομένου της, (κείμενα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα, στατιστικά στοιχεία, αναλύσεις, εμπορικό σήμα εταιρίας κλπ) και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι οι χρήστες (Brands και Influencers) αποδέχονται και συμφωνούν ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, ανεξαιρέτως τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή στην BeeFluence ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από τους Χρήστες μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από τη BeeFluence ή τους αδειούχους χρήσης της.

Όσα προϊόντα ή υπηρεσίες περιέχονται εντός της ιστιοσελίδας www.beefluence.gr και φέρουν σήματα τρίτων εταιριών, οργανισμών ή ενώσεων, αποτελούν πνευματική/βιομηχανική ιδιοκτησία εκείνων, και όχι της BeeFluence με αποτέλεσμα εκείνοι να φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Όσον αφορά την παρούσα ιστιοσελίδα η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, διανομή, μετάφραση, αντιγραφή, φόρτωση, με κάθε είδους μέσο και τρόπο, τμηματικώς ή περιληπτικώς του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρίας, απαγορεύονται ρητώς.

 1. Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, της προστασίας της πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των διαδικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω των σελίδων αυτών μέσω υπερσυνδέσμων ή banners, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι των χρηστών ή επισκεπτών τους ή τρίτων.

 1. Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Εταιρεία μπορεί να επιτρέψει στους χρήστες (influencers ή brands) να διορθώνουν, αλλάζουν, ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην BeeFluence, καθώς όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αντλούνται κατά την εγγραφή του Χρήστη α) από τα καταχωρημένα στοιχεία του χρήστη-Brand στο στάδιο της εγγραφής του και β) από το ή τα επαγγελματικά προφίλ του χρήστη-Influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο ίδιος έχει δηλώσει. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η BeeFluence θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία σε περίπτωση που η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει από τον χρήστη. H πρόσβαση, αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είναι περιορισμένη, καθώς βασίζεται στις πληροφορίες που αντλούμε από τα καταχωρημένα κατά το στάδιο της εγγραφής στοιχεία του χρήστη-Brand, καθώς και από τους επαγγελματικούς λογαριασμύς του χρήστη-Infuencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει δηλώσει (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter) και θα χρειαστούν επιβεβαιώσεις ώστε να γίνονται οι αλλαγές τους, όπως αλλαγή έδρας, α.φ.μ, τηλέφωνο, email κ.α. Για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση beefluence@gmail.com.

 1. Ασφάλεια συναλλαγών ως προς τους Χρήστες

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών και Εταιρείας

Η παρούσα Ιστοσελίδα www.beefluence.gr λειτουργεί βάση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον υπ’αρ. 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα ανωτέρω στοιχεία δηλώνονται, τηρούνται, και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν δημοσιοποιούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με κανέναν τρόπο. Τα στοιχεία και οι προσωπικές πληροφορίες των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών/ επισκεπτών μπορούν να δημοσιοποιηθούν μόνο στην περίπτωση  που υπάρχει ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών ή/και απαιτηθεί από το νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή/και από άλλη κρατική αρχή. Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγράψουν, να τροποποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από αυτή. Η BeeFluence ‘’ατομική επιχείρηση’’ ευθύνεται μόνο για την δική της χρήση των προσωπικών δεδομένων και αναλαμβάνει την ευθύνη τρίτων για την προστασία των δεδομένων.

 1. Περιοδικές Αλλαγές και Ενημέρωση Ιστιοσελίδας

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα τόσο να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες όσο και δύναται να ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται καθ’ ύλη αυτά των Αθηνών.